22 621 70 25 sekretariat@missala.com.pl Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa 8:00 - 17:00

O właścicielu

Doradca Podatkowy Witold Missala od wielu lat specjalizuje się w doradztwie podatkowym i księgowości. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu likwidacji i postępowań upadłościowych.

Wykształcenie:

W 1979 roku został magistrem ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie specjalizacji prawno-administracyjnej (Uniwersytet Warszawski) w 1984 r., kurs syndyków i likwidatorów (1992 r.) oraz kurs dla członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (1996 r.).

Posiadane uprawnienia:

 • doradca podatkowy – wpis na listę doradców podatkowych nr 00609 (1997 r.);
 • doradca restrukturyzacyjny – wpis na listę doradców restrukturyzacyjnych nr 768 (2014 r.).

Przeprowadzone szkolenia:

 • “Likwidacja spółki kapitałowej” w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych (21.03.2013 r.)
 • zajęcia w ramach kursu dla kandydatów przystępujących do egzaminu na licencję syndyka;
 • zajęcia w ramach studium podyplomowego w Szkole Głównej Handlowej dla sędziów upadłościowych;
 • zajęcia dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku nt. postępowań upadłościowych oraz zagadnień podatkowych związanych z obrotem nieruchomościami;
 • zajęcia dla doradców restrukturyzacyjnych na szkoleniach organizowanych przez Ogólnopolską Federację Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków;
 • warsztaty nt. zmian podatkowych dla członków Polskiej Izby Książki.


Działalność społeczna:

 • Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów w Warszawie (1996-2000 r. i ponownie 2004 -2012 r.), wiceprezes (2000-2004 r.), skarbnik (1995-1996 r.); po zmianie nazwy Stowarzyszenia najpierw na Federację Syndyków Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie na Ogólnopolską Federację Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków – od czerwca 2012 roku wiceprezydent;
 • Współinicjator utworzenia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Syndyków i Likwidatorów (1996-1997), wiceprezydent (1998-2000), potem członek Rady Krajowej i ponownie wiceprezydent (2006 – 2012 r.)
 • Wyróżnienie odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” 2001 r.
 • Odznaczenie „Krzyżem Wolności i Solidarności” 2023 r. 

Właściciel Firmy jest autorem lub współautorem wielu publikacji, m.in.:

 • artykuły dotyczące podatków i księgowości w postępowaniach likwidacyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Prawo Przedsiębiorcy”, „Prawo Spółek”, „Gazeta Prawna”, „Doradca Restrukturyzacyjny”, „Rachunkowość”);
 • Postępowanie układowe dla dłużników, wierzycieli i nadzorców sądowych (współautor, wraz z Markiem Pasławskim, Krzysztofem Kubalą), Warszawa, 1997 r.; Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów (wyd.)
 • Likwidacje osób prawnych, DIFIN Warszawa 2005 r.
 • Ostrzegawcza rola sprawozdawczości finansowej, w: Zeszyty Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2001, red. K.Kuciński, E.Mączyńska;
 • WLI Poland VI Sp. z o.o. – nieprzejrzystość procedur, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? SGH, Warszawa, 2009, red.E.Mączyńska.
 • Likwidacja spółki kapitałowej. Prawo, podatki, rachunkowość (redakcja i współautor, wraz z Łukaszem Wolbachem), Wolters Kluwer, Warszawa 2012,
 • Rachunkowość przedsiębiorcy w upadłości oraz Ogłoszenie upadłości a kwestie podatkowe (wspólnie z Łukaszem Wolbachem) w: Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe, Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa, 2015 i 2016 (wyd. II).

Skontaktuj się z nami

Witold Missala
Doradca Podatkowy
ul. Żurawia 32/34 lok. 521
00-515 Warszawa

tel. 22 6217025

email: sekretariat@missala.com.pl

NIP: 525-116-33-28
Regon: 012127599
Rachunek bankowy: PL 04 2490 0005 0000 4530 8927 0565 (Alior Bank)

Witold Missala Doradca Podatkowy © 2021 | by PJANA