22 621 70 25 sekretariat@missala.com.pl Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa 8:00 - 17:00

Księgowość

Oferujemy pełen zakres usług księgowych dla:

 • osób fizycznych,
 • spółek,
 • organizacji pozarządowych;

czyli zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość), jak i prowadzenie książki przychodów i rozchodów.

Oferowane usługi obejmują m.in.:

 • przygotowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie planu kont,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań do Głównego Urzędu, Statystycznego i do Narodowego Banku Polskiego,
 • opracowywanie tabel amortyzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • monitorowanie stanu należności i zobowiązań,
 • przygotowywanie przelewów do urzędów, ZUS itp.

Naszym klientom proponujemy także usługi kadrowo-płacowe, w następującym zakresie:

 • przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • rejestrację pracowników i zleceniobiorców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień,
 • sporządzanie zaświadczeń o stażu pracy i wynagrodzeniu.

Mamy doświadczenie we współpracy z PFRON.

Skontaktuj się z nami

Witold Missala
Doradca Podatkowy
ul. Żurawia 32/34 lok. 521
00-515 Warszawa

tel. 22 6217025

email: sekretariat@missala.com.pl

NIP: 525-116-33-28
Regon: 012127599
Rachunek bankowy: PL 04 2490 0005 0000 4530 8927 0565 (Alior Bank)

Witold Missala Doradca Podatkowy © 2021 | by PJANA